Misyonumuz

İş makineleri alanında küresel rekabet ortamı içinde hızlı değişen çevre, teknoloji ve müşteri tercihlerine uyum sağlayabilmek, değişen ve gelişen bu süreçte kurumsal bir yapıyla yenilikçi uygulamalar geliştirmek ve teknolojiyi en üst seviyede kullanmak.

Ürün ve hizmet kalitemizden taviz vermeden müşteri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katkı sağlayan, faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geniş kitlelere hizmet sunmak öncelikli misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası alanlarda kârlı-verimli şirketler yaratmak ve faaliyet gösterdiğimiz alanda sektöre yön veren en önemli aktörlerden birisi olmak değerlerimizden ödün vermeden ve yer aldığımız her alanda farklılık yaratarak, katma değeri yüksek yeni yatırımlar gerçekleştirmek ve bulunduğumuz ülkelerde, sektörlerde lider konuma yükselmek ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak çevreye, doğaya, topluma fayda sağlayacak yatırımlarda yeni görevler edinmek. Değerlerimizden taviz vermeden ve yer aldığımız her alanda farklılık yaratarak, katma değeri yüksek yeni yatırımlar gerçekleştirmek ve sektörlerde lider konuma yükselmek.

TOP